info@macklight.dk 70 50 55 55

Porttelefon/dørtelefon

 1. Såfremt andet ikke skriftligt er aftalt, finder nedenstående betingelser anvendelse for ethvert lejemål, der aftales med Macklight ApS.
 2. Materiellet leveres og monteres i driftsklar stand, afprøvet og gennemmålt.
  Lejer påtager sig herefter enhver risiko i forbindelse med materiellets brug.
  Lejer har ikke ret til, at kræve erstatning for tab, herunder driftstab såfremt det senere viser sig, at være mangelfuld eller ikke svarer til lejers forventninger.
  Macklight ApS vil dog bestræbe sig på, at afhjælpe i størst muligt omfang.
  Lejer bærer risikoen og ansvaret for skader som følge af ukurant eller ukyndig brug af det lejede.
 3. Det lejede materiel afleveres rengjort og i øvrigt i samme stand som ved modtagelsen. Efter hjemtagelsen bliver alt materiel efterset og eventuelle skader som følge af overlast eller forkert brug betales af lejeren.
 4. Materiellet forbliver Macklight ApS ejendom og udlejer har til enhver tid ret til, at besigtige det udlejede materiel. Materiellet må ikke flyttes til anden arbejdsplads uden meddelelse til udlejer, ligesom materiellet ikke må fremlejes eller udlånes til andre uden skriftlig aftale med Macklight ApS
 5. Materiellet skal være behørigt forsikret af lejeren. Så længe materiellet ikke er afhentet af udlejer eller afleveret hos Macklight ApS, samt under hele lejemålet bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede. Enhver beskadigelse af det lejede, uanset årsag, samt tyveri eller bortkomst erstattes af lejeren. Enhver skade skal straks anmeldes til udlejer.
 6. Omkostninger ved arbejdsstandsninger på grund af fejl eller havari af det lejede materiel betales af lejer.
 7. Lejet materiel kan ikke overtages til ejendom.
 8. Lejemålet starter ved montering på byggepladsen og løber til det afmeldes
 9. Lejeprisen er beregnede efter pr. leje dag.
  Afmelding skal ske senest 2 dage inden demontering ønskes.
  Demontering skal kunne udføres uden brug af lift m.m. såfremt kabler eller lignende hænger fast over tag eller luftledninger er det lejer der står for nedtagningen.
Få et uforpligtende tilbud